Glina za mlade

Glina za mlade

Udruga Lutum, u suradnji s Gradom Glinom i ostalim partnerima sudjeluje na mnogim projektima pa tako i na projektu Glina za mlade. 

Želimo mladim ljudima pružiti priliku da oni iskažu svoje mišljenje, da nam kažu što žele, što žele promijeniti u našoj lokalnoj sredini kako bi nam život svima bio što bolji, ono što njih interesira.

Naravno, nije moguće ispuniti sve želje, ali dosta toga može se promijeniti. Mladi možda nisu toliko zainteresirani, ali treba ih potaknuti, saslušati ih, jer mladi su većinom skeptični prema svemu, no ukoliko ih se zainteresira, oni se sve više otvaraju i sve su više zainteresirani za rad u zajednici.

Glina za mlade Glina za mlade

Projektni ciljevi

Pružanje potpore mladima u aktivnom građanskom životu te informiranje o radu gradske uprave, školstvu, zdravstvu, kulturi i sportu.

Zajedno smo jači!

Ovaj je projekt završen, no radimo na sličnim projektima tako da smo zahvalni na svakom obliku potpore.